Bucur-Horváth Ildikó*, Mátyás Gyöngyvér**

A földrengés hatása az épületekre

* Kolozsvári Műszaki Egyetem, Kolozsvár

** Kolozsvári Műszaki Egyetem, Kolozsvár

A dolgozat bemutatja a földrengést mint természeti jelenséget, amely a föld kérgének folyamatos módosulása során jön létre. Földrengési gócok, a földmozgás jellemzői, rengésintenzitási térképek, izoszeiszta görbék, valamint az 1977 március 4-i romániai földrengés hatásának makroszeizmikus térképe kerül bemutatásra. Vizsgálat tárgyává tesszük a földrengésnek az épületekre gyakorolt hatását, különös tekintettel a magas épületekre, a spektrális görbék ismeretének és az épületek energia abszorpciós képességének a fontosságára. A földrengésvédelmi szabályozások a szerkezetek kialakításának alapelveivel párhuzamosan kerülnek górcső alá.