Bus Zoltán*, Tóth László**

Az elképzelhető legnagyobb földrengés magnitúdójának (MMAX) meghatározása a Pannon-medencére

* MTA GGKI Szeizmológiai Obszervatórium
** Georisk Földrengéskutató Intézet Kft.

A Pannon-medence, és azon belül Magyarország a földrengések tekintetében a közepes mértékben veszélyeztetett térségek közé tartozik. Az ország területén évente átlagosan 4-5 érezhető (M=2.5-3) földrengés keletkezik. Jelentősebb károkat okozó rengés 15-20 évenként, míg erős, nagyon nagy károkat okozó, 5.5-6.0 magnitúdójú földrengés 40-50 éves intervallumban pattan ki. Joggal merül fel a kérdés, hogy hosszabb távon előfordulhatnak-e még ennél is nagyobb, pusztító erejű rengések?
Az elképzelhető legnagyobb földrengés magnitúdójának (MMAX) ismerete a veszélyeztetettség  numerikus meghatározása szempontjából is rendkívül fontos, hiszen mind a probabilisztikus, mind a determinisztikus számítások bemenő paraméterei között kiemelt helyen szerepel.
Kutatásunk során a  Magyar Földrengés Katalógus (456-1996) és a Magyarországi Földrengések Évkönyve (1996-2006) adatait felhasználva, maximum likelihood becslés alkalmazásával számítottuk ki a Pannon-medence területére vonatkozó MMAX  értéket és annak bizonytalanságát.