Dulácska Endre*

A földrengési zónák lehetőségei Magyarországon

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

Az MSZ EN 1998-1:2006 Szabvány, a köznapi nevén Eurocode 8 (EC8) első füzete 3.2.1. Szeizmikus övezetek (1) P fejezete (a P betű kötelezőt jelent) a következőt írja elő:

„Az EN 1998 céljai szerint a nemzeti hatóságoknak fel kell osztani a nemzeti területet szeizmikus övezetekre (zónákra), a helyi veszélyeztetettség függvényében. Definíciószerűen, a veszélyeztetettség minden ilyen övezeten belül állandónak tekintendő.” Az EC8 3.2.1(3) pontja a csúcsgyorsulások meghatározására egyértelmű előírást ad, mely szerint a 475 éves visszatérési periódust kell figyelembe venni.

Az ENV-hez (előszabvány) készített Nemzeti Alkalmazási Dokumentumban (NAD) ezt a kérdést úgy oldottuk meg, hogy zónahatároknak a megyehatárokat tekintettük, és ezeken belül megadtuk a tervezési gyorsulás figyelembe veendő értékeit. Tervezési gyorsulásnak a földrengési csúcsgyorsulás 0,7 szeres értékét tekintettük. A csúcsgyorsulást a Georisk Földrengési Információs Rendszere (FIR) alapján, bizonyos átlagolással vettük figyelembe. E megoldással egyrészt elég jól meg lehetett közelíteni a FIR földrengés-erősségi megoszlását, másrészt pedig az ellenőrzési lehetőséget is biztosítani lehet, tekintve a megyei építési hivatalokat.

Az így megadott értékek sok helyen jelentősen meghaladták az addig megszokott (de nem igen alkalmazott) MI-04.133-81 Műszaki Irányelvben ajánlott értékeket. Ezért igen sokan túlzottnak vélték az EC8 figyelembevételével meghatározott, a FIR alapján számított értékeket. Olyan észrevételt is kaptunk, hogy a megye beosztás elavult (Szent Istvántól ered), és helyette a regionális beosztást kellene alkalmazni.

A végleges EC8 már hatályos, de nincs még hatályos NA (National Annex) Nemzeti Melléklet. Ennek a kidolgozása folyamatban van, de a zónák és a tervezési gyorsulások tekintetében még bizonytalanok vagyunk. Ezért feldolgoztuk a lehetséges zónabeosztásokat, és konzultációkat tartottunk néhány szomszédos európai ország (Szlovákia, Horvátország, Ausztria, Svájc) földrengés előírásait készítő szakemberrel. Ezeket szeretnénk most ismertetni, főként azért, hogy véleményeket kapjunk a biztosabb döntéshez.