FÖLDRENGÉSBIZTONSÁGI KONFERENCIA Magyarországon 2007

A Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet Szerkezetépítési Tanszéke 2007. október 25-26-án mérnökszeizmológiai konferenciát rendezett mintegy 50 résztvevővel.

A konferencia témája: biztonság fogalma, előrejelzés, földrengéskockázat, veszélyeztetettség, szerkezeti kialakítás, épületek sérülékenysége, modellezés, méretezés, megerősítés, tanulságok és katasztrófa elleni védekezés. A konferencián az előadások mellett szakmai bemutatók voltak.

CONFERENCE ON EARTHQUAKE SAFETY in Hungary 2007 
The Department of Construction Building of Baross Gábor Institute of Built Environment and Transport organized an Engineering Seismology Conference at 25 - 26th of October, 2007 with about 50 participants.

Conference topic: definition of safety, earthquake forecasting program, earthquake risks, seismic hazards, structural design, earthquake response of buildings, modelling, seismic design, reinforcing, lessons to learn and protection against disasters. Besides the lectures there were professional presentations organised during the conference.

Képek a konferenciáról - Pictures taken at conference:

01                         02

03                         04

05                         06

07                         08