Gulyás Kristóf*, Sajtos István**

Lépcsőházi merevítő magok szeizmikus viselkedésének a lépcsőkarok merevítő hatása okozta változása

* BME, Építészmérnöki kar
** BME, Építészmérnöki kar, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

A lépcsőházi magok merevségének meghatározásakor a lépcsőkarok merevítő hatását elhanyagoljuk, nem vesszük figyelembe. Lemezmű modellt használva analitikusan és véges-elem módszerrel is kimutatható, hogy a lépcsőkarok elmozdulást csökkentő (merevséget növelő) hatása nem csekély. Ez főként a „nyitott” lépcsőházi magoknál, a párhuzamos falakra merőleges irányú merevségben jelentkezik. Az ilyen lépcsőházaknál csak a lépcsőkarok biztosítják a falak együttdolgozását. A merevségnövekedés a sajátfrekvencia, és a szeizmikus teher növekedését is eredményezi. A lépcsőkarok okozta aszimmetria miatt azonban térbeli sajátrezgés alakok is dominánsak lehetnek. Előadásunkban megvizsgáljuk milyen merevítő mag, lépcsőkar geometria és épület szintszám esetén szükséges a lépcsőkarok merevítő hatásának figyelembevétele. Numerikus példák segítségével illusztráljuk a szeizmikus teher lépcsőkarok merevítő hatása okozta változását.