Györgyi József*, V. Gioncu**, M. Mosoarca**

 Rövididejű, felszín-közeli rengés hatása acél keretszerkezetre

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
** “Politehnica” University Timisoara

Általános esetben a földrengést egy adott időtartam alatt lezajló folyamatos rengésként definiáljuk. Az Eurocode a megadott spektrumok alapján generálandó mesterséges idő- gyorsulásfüggvény időtartamánáll a maximális intenzitás hosszát minimum 10 másodpercben határozza meg. Az ismétlődő terhelés hatásánál lehetőség van a képlékeny alakváltozások során létrejövő jelentős energiaelnyelődés számítására. Ugyanakkor találkozunk rövididejű (felszín-közeli), impulzus jellegű rengésekkel is, ahol nem lehet számolni a rengések ismétlődésével. Ez esetben a megoldásban  szerepet játszó rezgésalakok szerepe is jelentősen függ a rövid idejű gerjesztés idő tartamától. A dolgozatban különböző időtartamú és sebességfüggvényű rengések hatását vizsgáljuk egy hat szintes acélkeret esetén. Az eredmények megmutatták, hogy a szeizmikus hatás magasság szerinti változása jelenten eltér attól, amelyet a szabályzati előírások alapján egy hosszabb időtartamú rengésnél számíthatunk.