Győri Erzsébet*, Bus Zoltán*, Tóth László*, Szanyi Gyöngyvér**

Komplex mérnökszeizmológiai vizsgálatok a Püspökszilágyi rhft környezetében

* MTA-GGKI Szeizmológiai Főosztály

** ELTE FFI Geofizikai Tanszék

2005. és 2006. év folyamán komplex mérnökszeizmológiai vizsgálatok történtek a Püspökszilágyi RHFT környezetében. A telephely változatos domborzatú területen, egy ÉNy–DK-i irányban megnyúlt, negyedidőszaki üledékekkel fedett domb tetején helyezkedik el. A kutatás célja a telephelyen és környezetében, a laza üledékekkel fedett domb felszíni gyorsulásokra gyakorolt módosító hatásának vizsgálata volt. Ennek érdekében a területen mikroszeizmikus zajmérések és robbantásos vizsgálatok történtek. A mikroszeizmikus zajméréseken alapuló H/V módszer segítségével meghatároztuk a fedő üledékek rezonancia frekvenciájának térbeli eloszlását. Két különböző helyen végzett robbantás, 10 üledékes pontban és egy közeli andezit kibúváson regisztrált felvételének felhasználásával számítottuk a standard spektrális arányokat. 10 fúrásban sebesség adatok is rendelkezésre álltak, amelyek lehetővé tették a módosító hatás analitikus meghatározását. A mérések együttes kiértékelésével meghatároztuk a területen várható átlagos nagyítást, és az ettől való eltérések térbeli eloszlását.