Hermann László*, TildyPéter*, Törös Endre*

Az Eurocode 8 szabvány geotechnikai vonatkozásai

* Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet

Az Eurocode 8 — a szerkezetek földrengésálló tervezéséről szóló — szabvány alkalmazása 3 éven belül kötelező lesz. Jelenleg folyamatban van a szabvány első részének fordítása, illetve lektorálása, és a kötelező nemzeti melléklet elkészítése. E munka során nyilvánvalóvá vált, hogy a szabvány nemcsak a statikus mérnökök, hanem a geotechnikával foglalkozók részére is új feladatokat jelent és még a szintén bevezetés alatt álló geotechnikai szabványt figyelembe véve is megújult szemléletmódot követel meg.
E követelmények a földrengés helyi hatásának figyelembevétele miatt fontosak, és három fő csoportban foglalhatók össze. Az új talajosztályozási rendszer a megszokottól eltérő paraméterek meghatározását teszi szükségessé (vs, N), ezzel együtt az építési terület nagyobb mélységű megismerésére van szükség, és végül de nem utolsósorban a hagyományos talajmechanikai vizsgálatokon túl nagyobb figyelmet kell szentelni a felszínközeli talajok, kőzetek földtani, elsősorban fejlődéstörténeti vonatkozásainak.
Mindebben a földtan és a geofizika nyújthat segítséget akár az in situ vizsgálatok során, akár zonációs térképek készítésével. Az előadás és a dolgozat végezetül e módszerek közül mutat be néhányat, például a vs,30 paraméter felszíni szeizmikus mérésekkel történő meghatározására, vagy a földtani térképek és archív geofizikai adatok alkalmazhatóságára levezetett térképek készítésénél.