Kováts László Dezső

Új geomechanikai modell

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A dolgozat röviden összefoglalja az eddig általánosan elfogadott tudományos nézeteket a földkéreg szerkezetéről, illetve a kéreglemezek mozgásának, és a kontinens vándorlások okának magyarázatáról. Ismertetésre kerül az is, hogy ezek a magyarázatok más elméletek hiányában akármennyire általánosan elfogadottak, gyakorlati mérési módszerekkel nem voltak igazolhatóak, sőt, a lefolyatott vizsgálatok eredményei nemhogy alátámasztották volna, hanem inkább cáfolták a meglévő, közismert földsugár főirányú magma-áramlási elméletet. Mindezek alapján kidolgozásra került egy új, a holdjárással való összefüggéseket alapul vevő geomechanikai elmélet, amely fizikai megalapozottsága mellett valamennyi kérdésre megfelelő választ ad, és megmagyarázza az egyes kontinensek alakjának, és a fő geológiai jelenségek, pl. egyes fő törésvonalak kialakulását is. Az elmélet ugyanakkor teljes mértékben összhangban van a mérhető fizikai jellemzőkkel, kőzetfeszültség kialakulásokkal, földrengés eloszlásokkal, továbbá ennek kapcsán mérhetővé teszi többek között pl. a MOHO felület elhelyezkedésének adatait is.

Az elmélet nem első alkalommal a kerül ismertetésre. Mind a mai napig szakmai indoklással is alátámasztott ellenvélemény sem a hazai, sem a külföldi szakmai fórumokon nem merült fel. Az előadás tartalmazza a 2002 évi Magyarország Földrengésbiztonsága Konferencia 22. sz. előadásában [1] elhangzott ismertetés óta kidolgozott további hazai és nemzetközi eredményeket, mindenek előtt a földrengés bekövetkezések és a modell közötti kiemelkedősen magas regressziós összefüggési szint adatait.