Tatorján István*

A Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentőszervezet (FKRMSZ) képességei földrengés következményeinek felszámolása esetén

* Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság

Az elmúlt időszakban bekövetkezett veszélyhelyzetek felszámolása során az elsődleges beavatkozók gyakran szembesültek azzal a ténnyel, hogy az e feladatra létrehozott szervek, szervezetek bizonyos mentési-mentesítési feladatok végrehajtására szakemberek, illetve szakfelszerelések hiányában nem képesek.

A fővárosban megtalálhatóak azok a szervezetek, amelyek - néhány területet kivéve - rendelkeznek a speciális mentésekhez szükséges eszközökkel, valamint azok kezelésére felkészített szakemberekkel. Azonban figyelembe kell venni, hogy ezen szervek, szervezetek alaprendeltetése nem a lakosság és az anyagi javak mentése, ezért szervezeti rendszerük riaszthatóságuk, logisztikai háttérbázisuk nem teszik őket alkalmassá egy esetleges mentés során az önálló tevékenység végzésére.

Problémaként azt is figyelembe kell venni, hogy e szervek, szervezetek tevékenységi köre, technikai lehetőségeik nem ismertek a veszélyhelyzetek felszámolását irányító önkormányzatok és az azonnal beavatkozó rendvédelmi szervek előtt.

A fentieket figyelembevéve úgy gondoltuk, hogy a Fővárosi Polgári Védelem bázisán létre kell hozni egy olyan szervezett mentő egységet, ami képes a mentés területén jelentkező hiányokat pótolni, a mentésben elsőként résztvevő mentő erőket megerősíteni, ezzel a mentést kiszélesíteni, valamint a mentő erők mindenoldalú biztosítását megszervezni és végrehajtani.

Fontos szempontként vettük figyelembe a lakosság kimenekítése során jelentkező elhelyezési, egészségügyi és ellátási feladatokhoz szükséges technikai eszközök és anyagok biztosítását, szükség esetén a helyi pv. szervezetek, vagy a mentésbe bevont lakosság mentőeszközökkel, valamint a mentéshez-mentesítéshez szükséges anyagokkal történő ellátását.

Az első elméleti felkészítést 1998. április- augusztus hónapokban, a rendszerbeállító gyakorlatot 1998. szeptember hónapban hajtottuk végre.